GENERAL

MATRÍCULA [50 €]


INSCRIPCIÓ TANCADA

 


Atenció:
Aquesta matrícula dona dret al certificat d’assistència (en cas d’assistir com a mínim el 80 % de les sessions) i al material (4 DVDs i les descàrregues digitals corresponents).


Aquesta activitat de formació permanent té el reconeixement del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


 

 

Anuncis