PROGRAMA

 


 

 

 

PRIMER BLOC: 9.00 h – 11.00 h

> BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

Rafael Homet i Ventayol. Diputat delegat d’Educació. Diputació de Barcelona.

Francesc-Josep Deó. Coordinador d’AulaMèdia. Educació en Comunicació.

> CONFERÈNCIA INAUGURAL: “Obtenir la informació. Convertir-la en coneixement”.

Joan Manuel Tresserras. Professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB. Ex-Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació.


Descans: 11.00 h – 11.30 h


SEGON BLOC: 11.30 h – 14.00 h

> ELS RELATS DELS MITJANS

Juana Gallego. Professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB.

Xavier Giró. Professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB.

Montse Santolino. Periodista. LaFede.cat


 

 

 

PRIMER BLOC: 9.00 h – 11.00 h

> L’EDUCACIÓ MEDIÀTICA

Helena Soriano Pons (Escola Mare Nostrum. Barcelona)
El llenguatge i la producció audiovisual de l’alumnat com a nova manera d’entendre la comunicació dels continguts.

Remei López Planas (Institut La Sínia. Parets del Vallès)
Com incorporem els mitjans audiovisuals a l’institut.


Descans: 11.00 h – 11.30 h


SEGON BLOC: 11.30 h – 14.00 h

> TAULA D’EXPERIÈNCIES

Sergi Gómez i Ramon (Escola Sagrada Família-Urgell. Barcelona)
Els SafaPodcasts.

Montserrat Cañada Pujols (Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes)
La realització d’un telenotícies mitjançant les TIC a l’EOI.

Eloïsa Valero Antón (Institut Antoni de Martí i Franquès. Tarragona)
Treballant la seqüència fotogràfica en vídeo.


 

 

 

 PRIMER BLOC: 9.00 h – 11.00 h

> MARQUES, PUBLICITAT I MENTIDES

Pilar Alfonso Escuder
(Tot) el que encara no saps sobre les marques.

Gemma Soldevila Casanovas
Publicitat i salut: on són els límits?


Descans: 11.00 h – 11.30 h


SEGON BLOC: 11.30 h – 14.00 h

> TAULA D’EXPERIÈNCIES

Xon Sàbat Mir (Institut Llagostera. Llagostera)
L’entrevista com a eina de comunicació i informació.

Anna Rodón Borras (Institut de Tordera. Tordera)
“Entrevista al monstre”

Dídac Roger Homs (Kineina [audiovisuals])
Una mirada propera (documental escolar creatiu).


 

 

 

PRIMER BLOC: 9.00 h – 11.00 h

> LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, UNA PEÇA CLAU

Gemma Paricio Pera
Repensant la formació del professorat en educació mediàtica i audiovisual: desafiaments, resituacions i propostes.

Xavier Breil Miret
La formació permanent del professorat.


Descans: 11.00 h – 11.30 h


SEGON BLOC: 11.30 h – 14.00 h

> TAULA D’EXPERIÈNCIES

Anna Carpena Torrens (Museu del Cinema. Girona)
Llegeix, càmera i… acció!

Sílvia Cepero Domínguez (Càmeres i Acció. Barcelona)
La tècnica audiovisual com a eina d’intervenció i transformació social.

> CLAUSURA DE LES JORNADES

Francesc-Josep Deó. Coordinador d’AulaMèdia. Educació en Comunicació.


Anuncis